Binalar

Hızlı ogame nasil oynanır
Jump to: Navigasyon, aramaOyuna başladığınız ilk andan itibaren, yapıları ile size önemli altyapıyı sağladığından hesabınızın temelleri olmuşlardır. Birçoğu, ileri binalar, araştırma, gemiler ve savunma yapıları için şartlar olup, onlar olmaksızın ilerlemeniz mümkün değildir. Kaynaklar ve Tesisler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Kaynaklar, madenler, depolar ve enerji santrallerinden oluşmakta ve kalan yapılar tesisler olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte Tesisler içinde de küçük bir ayrım vardır, çünkü bazıları sadece bir gezegende diğerleri de sadece bir ayda inşa edilebilmektedir.

Doğal Kaynaklar

HizliOGame'de üretebileceğiniz üç farklı kaynak bulunmaktadır: metal, kristal ve deuterium. Herhangi bir yükseltme yapmadan, Metal ve Kristal Madeni saatte sırasıyla 20 adet metal ve 10 adet kristal üretim kapasitesine sahip olup bu temel üretim adedidir. Deuterium bir temel üretim adedine sahip değildir. Madenlerinizden ve sentezleyicinizden daha fazlasını elde etmek için, yükseltilmeleri gerekmektedir, bunun için onlara enerji sağlamanız gerekmektedir. Bu enerji farklı şekillerde üretilebilmektedir. En kolay yöntem ve başlangıçtaki tek seçenek ise Güneş Enerjili Elektrik Santralidir. Daha sonra Solar uyduları (Araştırmada ve Tersanede bulunan) ve Enerji Teknolojisi kullanabileceksiniz. Sınırsız miktarda kaynak üretemeyeceksiniz, çünkü depolarınızın maksimum kapasitesi bulunmaktadır. Yeni üretimleri depolamak için yeni depolara çok hızlı ihtiyacınız olacaktır.

İnşaat Elverişliliği

Araştırmalar, kaynak üretimi yapmayan yapılardır ancak gemi üretimi veya yeni teknik araştırmalar için önemlidirler. Daha önce belirttiğimiz gibi, bazı tesisler sadece gezegende veya ayda mümkündür. Tipik ay yapıları, Ay Üssü, Sıçrama Geçidi ve radar Sensörü; sadece gezegende inşa edilebilen yapılar, Araştırma laboratuvarı, İttifak Deposu, Roket Silosu, Nanit Fabrikası ve Terraformer. Sadece Robot Fabrikası ve Tersane hem ayda hem de gezegende inşa edilebilen yapılardır.


Kaynaklar

Kaynaklar ve Enerji aşağıdaki yapılar tarafından üretilir:

KM ile Bitir

Alt kısımda resimde göreceğiniz üzere, bina inşa ettikten sonra yeşil bir görüntüleyeceksiniz üzerine geldiğinizde ne kadar KM tuttuğu yazmaktadır.
Dipnot : Süre ne kadar azalır ise o kadar az km ile bitir işlemleri yapabilirsiniz.

Casusluk
Kaynaklar

Kaynaklar ve Enerji aşağıdaki yapılar tarafından üretilir:

Metal Madeni
Metal araştırma ve yapı, gemi ve savunma birimlerinin inşaatı için gerekli olan ana kaynaktır. İstisnalar ise Solar Uyduları, Casus Sondaları, Enerji Tekniği, Hiperuzay Tekniği, Bilgisayar Tekniği ve Gravitasyon Tekniği’dir. Henüz bir metal madenine sahip değilseniz, saatte 20 birim üretiyor olacaksınız (normal evrenlerde). Hızlı evrenlerde, temel miktar hız katsayısına bağlı olarak daha yüksektir.
Metal Mine
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Kristal Madeni
Kristal, elektronik bileşenler ve alaşımlar için ana kaynaktır. Ayrıca araştırma ve yapı, gemi ve savunma yapıları inşaatında önemlidir. İstisnalar ise; Roketatarlar, Metal Depoları, Kalkanlı Metal Korunağı, Yanmalı Motor Takımı, Gravitasyon Tekniği ve Uzay Gemilerinin Zırhlandırılması’dır. Gezegende kristal madeni yok ise, sabit olarak saatte 10 adet üretilecektir ve hızlı ogame miktar daha fazladır.
Crystal Mine
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Döteryum Rafinerisi
Deuterium hidrojenin ağır bir izotopudur ve çok bol değildir. Ağırlıklı olarak yakıt olarak kullanılmaktadır ancak bazı araştırma türleri ve bazı gemi, savunma ve yapıların inşaatında da ihtiyaç duyulmaktadır. Metal ve kristalin aksine, sentezleyici olmadan üretilen temel bir miktar yoktur. Ek olarak, saatlik üretim miktarı gezegenin sıcaklığına bağlıdır. Gezegen soğudukça, daha fazla deuterium üretilecektir.
Deuterium Synthesizer
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Güneş Enerjili Elektrik Santrali
Her bir madenin çalışması için enerji gereklidir ve bu ağırlıklı olarak Güneş Enerjili Elektrik Santrali ile üretilmektedir. Her bir sistem 1 ila 15 arası slotlara sahip olup, slot 1'e yaklaşıldıkça Solar santrali daha çok üretim yapmaktadır.
Solar Plant
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Döteryum Santrali
Bu santral de enerji üretimi için kullanılmaktadır, enerji iki deuterium atomunun bir helyum atomuna füzyon olması ile üretilir sonuç olarak deuterium tüketilir. Böyle bir elektrik santralini inşa etmek için şartlar: ilgili gezegende 3. seviye Enerji Tekniği ve 5. Seviye Döteryum Rafinerisi bulunmasıdır. Enerji Araştırması seviyesi yükseldikçe daha fazla enerji üretilecektir.
Fusion Reactor
Gereksinimler:
Döteryum Rafinerisi 5
Enerji Teknolojisi 3
 
 
 
 

Metal Depolama
Bu depo metal depolamak için kullanılır. Depo dolu ise, üretim duracaktır. 1. Seviye yapı olmadan sadece 10.000.000 adet metal depolanabilir.
Metal Storage
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Kristal Depolama
Bu depo kristal üretimine devam etmek için gereklidir. Depo dolu ise, üretim duracaktır. Depo olmadan sadece 10.000.000 adet kristal depolanabilir.
Crystal Storage
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Döteryum Depolama
Depolar gibi, Döteryum deposuda da daha fazla üretim için gereklidir. Tank olmadan sadece 10.000.000 adet deuterium depolanabilir.
Deuterium Tank
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Fabrika Tesisleri

Bunlar diğer binalar, araştırma, gemiler ve savunma yapıları için gereklidir.


Robot Fabrikası
Robot Fabrikası yardımıyla, yapılar daha hızlı geliştirilebilir. Bina, gemi ve savunma yapılarının yapım hızını etkilerler. Gezegenlerde ve aylarda inşa edilebilirler ve inşaatı için ön koşul yoktur. Ancak, Robot Fabrikasının kendisi Tersane ve Nanit Fabrikası için bir ön koşuldur.
Robotics Factory
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Tersane
Bu tesis gemi ve savunma birimlerinin yapımı için gereklidir; bazıları ilk önce belirli bir tersane seviyesini gerektirmektedir. Bu tesisin geliştirilmesi, bu birimler için üretim süresini de kısaltacaktır. Tersaneyi inşa etmek/geliştirmek için, 2. Seviye Robot Fabrikasına ihtiyacınız var ve ilgili gezegen veya ayın yapım kuyruğunda gemi veya savunma biriminin bulunmaması gerekmektedir.
Shipyard
Gereksinimler:
Robot Fabrikası 2
 
 
 
 
 

Araştırma Laboratuvarı
Bu yeni teknikleri araştırmak için gereklidir. Seviye yükseldikçe, daha fazla teknik etkinleşecek ve araştırma süresi daha da kısalacaktır. Herhangi bir ön koşul olmadan inşa edilebilen Araştırma laboratuvarı, tüm hesabı etkilemektedir; örn: bir laboratuvar inşaat kuyruğunda oluncaya kadar, başka bir gezegende araştırma yapamazsınız ve bir araştırma başlatılmış ise, başka bir yerde bir laboratuvar inşa edemeyeceksiniz.
Research Lab
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

İttifak Deposu
Bu tesis ile, destek roketleriyle deuteriumlu ittifak filolarının desteklenmesi mümkündür. Ayrıca, dost filoların bekleme sürelerini de uzatabilirsiniz. Ay üzerinde inşaatı mümkün değildir ancak yakıta sahip bir gezegen ile bu filolar desteklenebilir. İnşaatı için herhangi bir ön koşul yoktur.
Alliance Depot
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Füze Silosu
Füze Silosu, Yakalayıcı Roketler (seviye 2) ve Gezegenler arası Roketleri (seviye 4) yapmak için kullanılır. Ay üzerinde inşaatı mümkün değildir, burada gezegenin Yakalayıcı Roketler kullanılacaktır (İttifak Deposu gibi). Bir silonun yıkımı sadece boş iken mümkündür; Roketleri ateşlemek veya yok etmek mümkündür. 1. Seviye Tersane tek ön koşuldur, Silo her seviye için beş Gezegenler arası Roket veya on Yakalayıcı Roket depolayabilir.
Missile Silo
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Nanit Fabrikası
Bu gemi, savunma yapıları ve yapıların inşaat sürelerine katkı sağlamak için Bina Yapım İşçisi, Gemi Yapım İşçileri, Savunma Yapım İşçileri dahil eder her seviyede faktör çarpan hesaplanır ve belirli bir inşaat süresi, savunma ve filo yapım hızlarına katkı sağlar. 10. Seviye Bilgisayar Tekniği ve 10. Seviye Robot Fabrikasıdır. Ek olarak, Terraformer ön koşul olarak Nanit Fabrikasına ihtiyaç duyar. Nanit Fabrikası inşa edilirken, ilgili gezegende gemi, savunma yapıları veya yapılar inşa edilemez ve bunun tam tersi de geçerlidir. Fabrika ayda inşa edilemez.
Nanite Factory
Gereksinimler:
Robot Fabrikası 10
Bilgisayar Tekniği 10
 
 
 
 

Terraformer
Terraformer, neredeyse gelişmiş gezegenleri genişletmek için kullanılır. Seviyeye göre beş serbest alana sahipsiniz (ve her 2 seviye için ek bir alan), ancak inşaatı için enerji gerekmektedir. Tesis için şartlar, 1. Seviye Nanit Fabrikası ve 12. Seviye Enerji Tekniğidir. Ayda bir Terraformer inşaatı mümkün değildir. Bu yapı yok edilemez.
Terraformer
Gereksinimler:
Nanit Fabrikası 1
Enerji Tekniği 12
 
 
 
 

Ay Tabanı
Bu yapı sadece bir ayda inşa edilebilir. Ayın başlangıçta 1 arsaya (alana) sahip olmasından dolayı, daha fazla bina slotunun alınması gerekmektedir. Her bir ay üssü için üç ilave alan geliştirilebilir. 1. Ay Merkez İstasyonu, Radar Sensörü ve Sıçrama Geçidinin ön koşuludur.
Lunar Base
Gereksinimler:
Yok
 
 
 
 
 

Falanks Sensörü
Bu tesis, Ay Merkez İstasyonu gibi, sadece bir aya inşa edilebilir. 1. Seviye Ay Merkez İstasyonu tek ön koşuludur. Radar ile, diğer gezegenlerdeki filo hareketlerini görebilirsiniz, bir tarama 500.000 adet deuteriuma mal olur. Sensörün kapsama alanı yapının her bir seviyesinde artar.
Sensor Phalanx
Gereksinimler:
Ay Tabanı 1
 
 
 
 
 

Sıçrama Geçidi
Sıçrama Geçidi sadece bir ayda inşa edilebilir. Bir filoyu bir aydan diğerine anında geçirebilmek için tek gereken şey sıçramanın gerçekleşeceği aylarda sıçrama geçidinin inşa edilmiş olmasıdır. Bir sıçrama sonrası, sıçrama geçidi ve varış geçidinin yeniden kullanabilmesi için bir saat soğuması gerekmektedir.
Jump Gate
Gereksinimler:
Ay Tabanı 1
HiperUzay Tekniği 7
 
 
 
 


OGame Yeni Evren
İsim alanları

Variants
Aktif